راهنمای استفاده از سامانه (اینجا کلیک کنید)

توجه:مقالاتی که تا تاریخ 1شهریور 1398 ازطریق سامانه دریافت شدند،  برای اعضا هیات تحریریه جهت بررسی اولیه و تعیین تکلیف ارسال شدند و پس از اخذ پاسخ، به نویت به نویسندگان اطلاع رسانی می شود. لذا  مقالاتی که پس از این تاریخ دریافت شوند در نوبت بعدی بررسی می شوند.(تاریخ درج خبر 1/6/98 ساعت: 10:26صبح)

*خواهشمندیم جهت پی گیری وضعیت مقاله خود، صرفا از طریق ایمیل نشریه به شرح زیر اقدام فرمایید و از تماس تلفنی اجتناب فرمایید: نشانی الکترونیک:socialhistory.ihcs@hotmail.com

* با توجه به مشکل پیش آمده در سیستم لطفا با ایمیلی غیر از yahoo ثبت نام فرمایید و اگر ثبت نام کرده ایید ایمیل خود را تغییر دهید.

 محل چاپ:ایران، تهران

ناشر: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی

سال شروع انتشار: 1390

حوزۀ تخصصی: تاریخ اجتماعی و اقتصادی

اعتبار مجله: علمی‌

زبان مجله: دو زبانه؛ فارسی یا انگلیسی

نوبت انتشار: دوفصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: فعلا ندارد

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس الکترونیک

زمان داوری: سه تا شش‌ماه

درصد پذیرش مقالات: 34%

دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)

نمایه‌شده: بلی

 


 

شماره جاری: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، پاییز و زمستان 1398 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی (با همکاری انجمن ایرانی تاریخ)

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی
شاپا چاپی
2383-1278
شاپا الکترونیکی
2383-1286

بانک ها و نمایه نامه ها