راهنمای استفاده از سامانه (اینجا کلیک کنید)

توجه: جلسه هیات تحرریه در تاریخ 8مرداد 1399 برگزار شد و مقالاتی که تا تاریخ 8مرداد1399 ازطریق سامانه دریافت شدند،  تعیین تکلیف شدند(تعیین داور/ تایید انتشار) لذا  مقالاتی که پس از این تاریخ دریافت شوند با توجه به تعطیلی نشریه و پژوهشگاه علوم انسانی به منظور بازسازیف در شهریور ماه بررسی می شوند. .(تاریخ درج خبر 8/5/99)

*خواهشمندیم جهت پی گیری وضعیت مقاله خود، صرفا از طریق ایمیل نشریه به شرح زیر اقدام فرمایید و از تماس تلفنی اجتناب فرمایید: نشانی الکترونیک:socialhistory.ihcs@hotmail.com

* با توجه به مشکل پیش آمده در سیستم لطفا با ایمیلی غیر از yahoo ثبت نام فرمایید و اگر ثبت نام کرده ایید ایمیل خود را تغییر دهید.

 

what's App 09217349425

 

 محل چاپ:ایران، تهران

ناشر: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی

سال شروع انتشار: 1390

حوزۀ تخصصی: تاریخ اجتماعی و اقتصادی

اعتبار مجله: علمی‌

زبان مجله: دو زبانه؛ فارسی یا انگلیسی

نوبت انتشار: دوفصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: فعلا ندارد

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس الکترونیک

زمان داوری: سه تا شش‌ماه

درصد پذیرش مقالات: 34%

دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)

نمایه‌شده: بلی

رتبه کیفی : Q1

 

 

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، پاییز و زمستان 1398 

6. نگرشِ کدخدایانِ مناطقِ شمالی فارس نسبت به اجرای قانون اصلاحات ارضی

صفحه 1-30

رضا معینی رودبالی؛ محمد کشاورز بیضایی؛ محمد مهدی روشنفکر


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی (با همکاری انجمن ایرانی تاریخ)

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی
شاپا چاپی
2383-1278
شاپا الکترونیکی
2383-1286

بانک ها و نمایه نامه ها