کلیدواژه‌ها = تصوف
تعداد مقالات: 4
1. شیوه های معیشت صوفیان در ایران قرون میانه (5 – 7 هجری)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-82

زهیر صیامیان گرجی؛ عباس احمدوند؛ سمیه شیرین عظیمی


2. نقش و جایگاه مشایخ طریقت در تحولات اجتماعی تاریخ معاصر کردستان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 11-28

نصرالله پور محمدی املشی؛ علیه جوانمردی


3. جایگاه اجتماعی طریقت قادریه از پیدایش تا پایان دورۀ صفوی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 67-88

حمید حاجیان‎پور؛ هادی پیروزان


4. کارکردهای اجتماعی طریقت نوربخشیه از آغاز تا عصر صفوی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 25-46

حمید حاجیان‌پور؛ اکبر حکیمی‌پور