کلیدواژه‌ها = صفویان
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و بررسی جایگاه شکار سلطنتی و کارکردهای متنوع آن در عصر صفوی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-99

رضا دریکوندی؛ مصطفی ندیم


2. کارکردهای اجتماعی طریقت نوربخشیه از آغاز تا عصر صفوی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 25-46

حمید حاجیان‌پور؛ اکبر حکیمی‌پور