کلیدواژه‌ها = امویان
تعداد مقالات: 2
1. ایران‌گرایی در اخبار الطِّوال ابوحنیفۀ دینوری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 25-42

شهرام جلیلیان


2. بررسی انتقادی تحولات کاربرد منجنیق در جنگ‌های دورة اسلامی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 117-135

محمد نورمحمدی نجف‌آبادی؛ حسین بیاتلو