کلیدواژه‌ها = ساسانی
تعداد مقالات: 2
1. بازتاب ساختار سیاسی اجتماعی بر روند سکونت توس کهن در اواخر دوره ساسانی و اوایل اسلام

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-23

حسین کوهستانی اندرزی؛ جواد نیستانی