نویسنده = صفورا برومند
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عملکرد دولت در مورد قاچاق گندم در مرز ایران و عراق (1304 تا 1321 ش)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-14

صفورا برومند؛ زهرا شریف کاظمی


2. اتهام به الحاد و مصادیق آن در دوران سلجوقیان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-95

رقیه واحددرآبادی؛ صفورا برومند