نویسنده = ولی دین‌پرست
تعداد مقالات: 2
1. کاربست‎های نظامی شکار در فتوحات دورة ایلخانان و تیموریان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 17-29

ولی دین‎پرست


2. فعالیت محلات تبریز در انقلاب مشروطیت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 43-65

ولی دین‌پرست