رای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به دوفصلنامۀ «تحقیقات تاریخ اجتماعی» از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» (Double blind peer review) استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

فهرست داوران بین المللی:

1-سید محمود سادات بیدگلی،استادیار گروه تاریخ پزوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

https://publons.com/researcher/3114063/seyyedmahmood-sadat-bidgoli/

2-غلامرضا عزیزی، پژوهشگر سازمان استاد و کتابخانه ملی

https://publons.com/researcher/2026240/gholamreza-azizi/

3-شهلا بختیاری، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/3784748/shahla-bakhtiari/

4-اسماعیل حسن زاده، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/4250536/esmail-hassanzadeh

5- حمیدرضا پیغمبری، استادیارگروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس

https://publons.com/researcher/1940741/hamid-reza-peighambari/

6- اسماعیل سنگاری، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/1940741/hamid-reza-peighambari

اسامی داورانی که در سال 1400با نشریه همکاری داشته اند. (کلیک بفرمایید)

اسامی داورانی که در سال 1401 با نشریه همکاری داشته اند (کلیک بفرمایید)

اسامی داوران نشریه:

 

نام داور وابستگی سازمانی
Amad Seyf Course Leader and Lecturer in Political Economy at New College of the Humanities.
سیده زهرا Zahra مدرس حق التدریس دانشگاه جندی شاپور اهواز
حسین آبادیان استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‎المللی امام خمینی قزوینhoabadian
شاهین آریامنش دکتری باستان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه پژوهشی باستان‌کاوی تیسافرن
حمیدرضا آریان فر استادیار ایرانش ناسی
سید علی رضا ابطحی دانشگاه نجف آباد
محمد امیر احمدزاده استادیار- پژوهشگاه علوم انسانی
عباس احمدوند دانشگاه شهید بهشتی
نزهت احمدی دانشگاه اصفهان
حمیدرضا اکبری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد تقی ایمان پور استاد تاریخ باستان، مدیر گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد
حسن باستانی دانشگاه شهید بهشتی
علی باغدار دلگشا مسائل اجتماعی زنان
علی بحرانی‎پور استادیار گروه تاریخ، دانشگاه شهید چمران اهواز
صفورا برومند پژوهشگاه علوم انسانی
روح الله بهرامی عضو هیأت علمی/ دانشگاه رازی کرمانشاه
رضا بیگدلو استادیار تاریخ، گروه اجتماعی، پژوهشکده اجتماعی انتظامی اجتماعی، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی. تهران.ایران
حمیدرضا پاشازانیوس دانشگاه اصفهان
صالح پرگاری هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
معصومعلی پنجه استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
غفار پوربختیار گروه تاریخ،واحد شوشتر،دانشگاه آزاد اسلامی،شوشتر،ایران
تحقیقات تاریخ اقتصادی ایران مدیر داخلی
سهیلا ترابی فارسانی دانشگاه آزاد اسلامی
پروین ترکمنی آذر پژوهشگاه
علی‌اکبر تشکری بافقی استادیار گروه تاریخ دانشگاه یزد
جهانبخش ثواقب دانشگاه لرستان
فاطمه جان احمدی استاد گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس
شهرام جلیلیان
شهناز جنگجو دکتری تاریخ ایران اسلامی
فرشته جهانی دانش‌آموخته دکتری تخصصی تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه پیام نور تهران
امیرحسین حاتمی عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی
زهرا حاتمی استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران
محمد حاجی تقی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
صادق حجتی شهران بالاتر از فلکه دوم خ دوم غربی پ ۳۷واحد ۱
ابوالفضل حسن آبادی آستان قدس رضوی
محمد حسن پور عضو هیئت علمی، دانشکده هنرومعماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان
اسماعیل حسن زاده دانشگاه الزهرا
عبدالرحمن حسنی فر دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرویز حسین طلائی عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سلیمان حیدری گروه تاریخ دانشگاه شیراز
روح الله خادمی دانشگاه سمنان
لیلا خان احمدی دانشنامه جهان اسلام
سهم الدین خزائی استادیار تاریخ دانشگاه لرستان
هوشنگ خسروبیگی عضو هیات علمی
سیروان خسروزاده فارغ التحصیل دکترا
مجتبی خلیفه .
محمد دالوند .
فرهاد دشتکی نیا استادیار تاریخ. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه باهنر کرمان. کرمان. ایران
نیره دلیر دانشیار گروه تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی
رضا دهقانی دانشگاه تهران
نظام علی دهنوی دانشگاه پیام نور کرمانشاه
نگار ذیلابی استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی/ دانشگاه شهید بهشتی
طه رادمنش ایران شناسی، دانشکده ایران شناسی، دانشگاه میبد
سیدمحمد رحیم ربانی زاده استادیار گروه تاریخ پزوهشگاه
عبدالمهدی رجائی کارشناس پژوهشی
جبار رحمانی استادیار موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
محسن رحمتی گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان
آرزو رسولی دانشگاه شهید بهشتی
علی رسولی دانشگاه خلیج فارس
گودرز رشتیانی دانشگاه تهران
سید ابوالفضل رضوی دانشیار دانشگاه خوارزمی
دکتر رموی ....
جمشید روستا دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
فیاض زاهد ......عضو هیات علمی
روزبه زرین کوب
حسین زرینی
لیلا سادات زعفرانچی پژوهشگاه
نعمت الله زکی پور دانشگاه یاسوج
حسن زندیه عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران. تهران
عبدالله ساجدی دانشگاه پیام نور مهاباد
سیدمحمود سادات استادیار گروه تاریخ انقلاب اسلامی پژوهشکدۀ امام خمینی و انقلاب اسلامی
علی سالاری شادی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
عبدالودود سپاهی عضو هیئت علمی گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران
حمید سجادی پژوهشگاه علوم انسانی
فریبرز سجادی وو
محسن سراج پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سعید سلیمانی
اسماعیل سنگاری دانشیار تاریخ، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سید حسن شجاعی دیوکلائی گروه تاریخ. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. دانشگاه مازندران. بابلسر. ایران
محبوبه شرفی دانشیار/ گروه تاریخ/ دانشکده علوم انسانی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی/ تهران / ایران
امامعلی شعبانی دانشگاه مازندران
سمیه سادات شفیعی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اسماعیل شمس استادیار دانشکاه علامه طباطبایی تهران
یونس صادقی دانشجوی دکترای ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی, دانشگاه شهید بهشتی
کوروش صالحی دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
نصرلله صالحی دانشیار دانشگاه فرهنگیان
فرهاد صبوری فر دانشگاه اراک
ناصر صدقی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز. ایران
امیر صمدیان آهنگر دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ تهران/ ایران
زهیر صیامیان گرجی دانشگاه شهید بهشتی
علی ططری
ساسان طهماسبی گروه تاریخ دانشگاه پیام نور
توران طولابی استادیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان
باقرعلی عادلفر عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
خدیجه عالمی گروه تاریخ دانشگاه تهران
مریم عاملی
جواد عباسی عضو هیات علمی دانشگاه فردسی مشهد
علی اکبر عباسی .
رسول عربخانی استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور
سید محسن علوی پور استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی
علیرضا علیصوفی
شهرام غلامی دانشگاه فرهنگیان- گروه تاریخ- خرم آباد
یزدان فرخی payame Noor University
ابوالحسن فیاض انوش دانشیار گروه تاریخ و ایرانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
علی قاسمی استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز
مهرداد قدرت دیزجی دانشگاه ارومیه
عباس قدیمی قیداری تاریخ دانشگاه تبریز
حنیف قلندری استاد تاریخ علم دانشگاه تهران
محمد علی کاظم بیکی .
علی کالیراد استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران
مسعود کثیری دانشگاه اصفهان، گروه تاریخ
شایان کرمی وووووو
حمید کرمی پور دانشگاه تهران
بهزاد کریمی .
محمد سالار کسرایی پژوهشگاه علوم انسانی
محمد کشاورز .Assistant Professor, Department of Iranian Studies, Vali-e-Asr University of Rafsanjan
مهدی کیوانی دانشگاه اصفهان
نجم الدین گیلانی دانشگاه اصفهان
سعید لیلاز ئبطادادظ
عبدالله متولی گروه تاریخ دانشگاه اراک
امین محمدی دکتری تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی
ذکرالله محمدی دانشگاه الزهراء
سیدمحمدحسین محمدی پژوهشگاه علوم انسانی
لیلا محمدی دانشگاه آزاد ابهر- گروه تاریخ
یعقوب محمدی فر گروه آموزشی باستان شناسی دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا. و رئیس دانشگاه بوعلی سینا
دل آرا مردوخی پژوهشکده اسناد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
علی مرشدی زاده دانشیار علوم سیاسی/دانشگاه شاهد
مطلب مطلبی کارشناس پژوهشکده اسناد- سازمان اسناد و کتابخانه ملی
اسماعیل مطلوب کاری
ربابه معتقدی ....
محسن معصومی دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی- دانشگاه تهران
محمد معین الدینی مدیرگروه نقاشی دانشکده هنر دانشگاه سوره
امیرحسین مقدّس گروه تاریخ، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
علیرضا ملایی توانی پژوهشگاه
محمدجواد مهدوی نژاد استاد گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ابراهیم موسی پور بشلی مدیر گروه تاریخ اجتماعی بنیاد دایره المعارف اسلامی
محسن مومنی دانشگاه ارومیه
مهدی میرزایی دانشگاه تهران
مهدی میرکیایی دانشگاه علامه
فرشید نادری عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
طاهره نصر گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران.
سیروس نصراله زاده
نورالدین نعمتی دانشگاه تهران
مرتضی نورائی استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
جمشید نوروزی دانشگاه پیام نور
جواد نیستانی عضوهیات علمی
عباس هاشم زاده گروه تاریخ دانشگاه یزد
احمد هزاوه بادکوبه هیات علمی دانشگاه تهران
مهدی وزینی افضل استادیار گروه تاریخ دانشگاه جیرفت
مهسا ویسی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
یاسمن یاری .
سیاوش یاریار .
محمد حسین یزدانی راد دابلذشذبربر
رامین یلفانی ئدذئ
شهرام یوسفی فر