رای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به دوفصلنامۀ «تحقیقات تاریخ اجتماعی» از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» (Double blind peer review) استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

فهرست داوران بین المللی:

1-سید محمود سادات بیدگلی،استادیار گروه تاریخ پزوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

https://publons.com/researcher/3114063/seyyedmahmood-sadat-bidgoli/

2-غلامرضا عزیزی، پژوهشگر سازمان استاد و کتابخانه ملی

https://publons.com/researcher/2026240/gholamreza-azizi/

3-شهلا بختیاری، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/3784748/shahla-bakhtiari/

4-اسماعیل حسن زاده، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/4250536/esmail-hassanzadeh

5- حمیدرضا پیغمبری، استادیارگروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس

https://publons.com/researcher/1940741/hamid-reza-peighambari/

6- اسماعیل سنگاری، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/1940741/hamid-reza-peighambari

اسامی داورانی که در سال 1400با نشریه همکاری داشته اند. (کلیک بفرمایید)

اسامی داوران نشریه:

 

نام داور سمت / سازمان
Amad Seyf Course Leader and Lecturer in Political Economy at New College of the Humanities.
سیده زهرا Zahra مدرس حق التدریس دانشگاه جندی شاپور اهواز
حسین آبادیان استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‎المللی امام خمینی قزوینhoabadian
شاهین آریامنش دکتری باستان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه پژوهشی باستان‌کاوی تیسافرن
سید علی رضا ابطحی دانشگاه نجف آباد
محمد امیر احمدزاده استادیار- پژوهشگاه علوم انسانی
عباس احمدوند دانشگاه شهید بهشتی
نزهت احمدی دانشگاه اصفهان
محمد تقی ایمان پور استاد تاریخ باستان، مدیر گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد
علی بحرانی‎پور استادیار گروه تاریخ، دانشگاه شهید چمران اهواز
صفورا برومند پژوهشگاه علوم انسانی
حمیدرضا پاشازانیوس دانشگاه اصفهان
صالح پرگاری هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
معصومعلی پنجه استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
غفار پوربختیار گروه تاریخ،واحد شوشتر،دانشگاه آزاد اسلامی،شوشتر،ایران
پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی مدیر داخلی
سهیلا ترابی فارسانی دانشگاه آزاد اسلامی
پروین ترکمنی آذر پژوهشگاه
علی‌اکبر تشکری بافقی استادیار گروه تاریخ دانشگاه یزد
جهانبخش ثواقب دانشگاه لرستان
فاطمه جان احمدی استاد گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس
شهرام جلیلیان
شهناز جنگجو دکتری تاریخ ایران اسلامی
امیرحسین حاتمی عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی
زهرا حاتمی استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران
محمد حاجی تقی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
ابوالفضل حسن آبادی آستان قدس رضوی
محمد حسن پور دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده هنرومعماری، گروه صنایع دستی
عبدالرحمن حسنی‎فر استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرویز حسین طلائی عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سهم الدین خزائی استادیار تاریخ دانشگاه لرستان
هوشنگ خسروبیگی عضو هیات علمی
سیروان خسروزاده فارغ التحصیل دکترا
مجتبی خلیفه .
محمد دالوند .
نیره دلیر دانشیار گروه تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی
نظام علی دهنوی دانشگاه پیام نور کرمانشاه
نگار ذیلابی استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی/ دانشگاه شهید بهشتی
طه رادمنش ایران شناسی، دانشکده ایران شناسی، دانشگاه میبد
سیدمحمد رحیم ربانی زاده استادیار گروه تاریخ پزوهشگاه
عبدالمهدی رجائی کارشناس پژوهشی
محسن رحمتی گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان
آرزو رسولی دانشگاه شهید بهشتی
علی رسولی دانشگاه خلیج فارس
گودرز رشتیانی دانشگاه تهران
سید ابوالفضل رضوی دانشیار دانشگاه خوارزمی
جمشید روستا دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
نعمت الله زکی پور دانشگاه یاسوج
حسن زندیه عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران. تهران
عبدالله ساجدی دانشگاه پیام نور مهاباد
فریبرز سجادی وو
محسن سراج پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اسماعیل سنگاری دانشیار دانشگاه/دانشگاه اصفهان
سید حسن شجاعی دیوکلائی گروه تاریخ. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. دانشگاه مازندران. بابلسر. ایران
امامعلی شعبانی دانشگاه مازندران
سمیه سادات شفیعی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کوروش صالحی دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرهاد صبوری فر دانشگاه اراک
ناصر صدقی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز. ایران
زهیر صیامیان گرجی دانشگاه شهید بهشتی
علی ططری
ساسان طهماسبی گروه تاریخ دانشگاه پیام نور
توران طولابی استادیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان
باقرعلی عادلفر عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
خدیجه عالمی گروه تاریخ دانشگاه تهران
مریم عاملی
جواد عباسی عضو هیات علمی دانشگاه فردسی مشهد
علی اکبر عباسی .
رسول عربخانی استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور
سید محسن علوی پور استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی
علیرضا علیصوفی
شهرام غلامی دانشگاه فرهنگیان- گروه تاریخ- خرم آباد
یزدان فرخی payame Noor University
ابوالحسن فیاض انوش دانشیار گروه تاریخ و ایرانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
مهرداد قدرت دیزجی دانشگاه ارومیه
عباس قدیمی قیداری تاریخ دانشگاه تبریز
حنیف قلندری استاد تاریخ علم دانشگاه تهران
محمد علی کاظم بیکی .
علی کالیراد استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران
مسعود کثیری دانشگاه اصفهان، گروه تاریخ
شایان کرمی وووووو
حمید کرمی پور دانشگاه تهران
بهزاد کریمی .
محمد کشاورز .Assistant Professor, Department of Iranian Studies, Vali-e-Asr University of Rafsanjan
مهدی کیوانی دانشگاه اصفهان
عبدالله متولی گروه تاریخ دانشگاه اراک
امین محمدی دکتری تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی
ذکرالله محمدی دانشگاه الزهراء
یعقوب محمدی فر گروه آموزشی باستان شناسی دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا. و رئیس دانشگاه بوعلی سینا
علی مرشدی زاده دانشیار علوم سیاسی/دانشگاه شاهد
مطلب مطلبی کارشناس پژوهشکده اسناد- سازمان اسناد و کتابخانه ملی
ربابه معتقدی سازمان اسناد
محسن معصومی دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی- دانشگاه تهران
علیرضا ملایی توانی پژوهشگاه
محمدجواد مهدوی نژاد استاد گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ابراهیم موسی پور بشلی مدیر گروه تاریخ اجتماعی بنیاد دایره المعارف اسلامی
مهدی میرزایی دانشگاه تهران
مهدی میرکیایی دانشگاه علامه
فرشید نادری عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
طاهره نصر گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران.
سیروس نصراله زاده
مرتضی نورائی استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
جمشید نوروزی دانشگاه پیام نور
جواد نیستانی عضوهیات علمی
عباس هاشم زاده گروه تاریخ دانشگاه یزد
احمد هزاوه بادکوبه هیات علمی دانشگاه تهران
سیاوش یاریار .
محمد حسین یزدانی راد دابلذشذبربر
شهرام یوسفی فر