دوفصلنـامه  علمی پژوهش‌نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی

**(شماره مجوز77660/3  -10/4/91)

بخش تاریخ اجتماعی پژوهشکده تاریخِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پس از انتشار دو نشریه علمی-پژوهشی، با همکاری انجمن ایرانی تاریخ‌ دوفصلنامه علمی پژوهش‌نامه تاریخ اجتماعی واقتصادی را (با شماره مجوز 77660/3به تاریخ 10/4/91) با اهداف زیر منتشر می‌کند:

1- کوشش و تشریک مساعی در جهت تاسیس دانش تاریخ اقتصادی و اجتماعی در ایران

2- تلاش در جهت ایجاد حوزه‌های پژوهشی ویژه تاریخ اجتماعی و اقتصادی در ایران

3- همگرایی بین مطالعات تاریخ اجتماعی و تاریخ اقتصادی ایران

بر این اساس، نشریه از اساتید و پژوهشگران محترم دعوت مینماید تا مقالات پژوهشی خود را در  کلیه وجوه اجتماعی و اقتصادی زندگی مردم ایران در طول تاریخ ایران، از جمله در زمینه‌های زیر به دفتر نشریه ارسال فرمایند:

- ترویج و توسعه دانش و یافته‌های پژوهشی دربارة تاریخ اجتماعی‌: آداب و رسوم؛ تاریخچه تاریخ اجتماعی؛ بحث‌های نظری و دیدگاه‌ها در حوزه تاریخ اجتماعی؛ طبقات اجتماعی؛ معماری و اماکن‌؛ معیشت و زندگی روزانه؛ باورهای اجتماعی و فرهنگی؛ جمعیت؛ مهاجرت؛ امور و خدمات اداری و شهری و نهادها ی اجتماعی؛ حوادث طبیعی؛ بیماری؛ بهداشت و پزشکی و ‌دیگر زمینه‌های خاص پژوهش در تاریخ اجتماعی.

  • ترویج و توسعه دانش و یافته‌های پژوهشی دربارة تاریخ اقتصادی: تاریخچه تاریخ اقتصادی؛ مباحث نظری؛ روش‌شناسی؛ تاریخ اقتصاد شهری؛ روستایی و شبانی؛ اقتصاد بازار و بازرگانی؛ نهادی اقتصادی؛ تغییر و تحولات اقتصادی ایران؛ اندیشه اقتصادی و دیگر زمینه‌های مربوط.

**مدل دسترسی به مقالات:

دسترسی به مقالات در فرمت Pdf  آزاد است.

**حق نشر(Copy Right)

این نشریه دارای دسترسی باز، تحت قوانین گواهینامه بین‌المللی Creative Commons Attribution 4.0 International License منتشر می‌شود که اجازه اشتراک (تکثیر و بازآرایی محتوا به هر شکل) و انطباق (بازترکیب، تغییر شکل و بازسازی بر اساس محتوا) را می‌دهد

** این مجله بر اساس نظام ارزشیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم، در سال 1399، حائز رتبه "ب"  علمی است.

 ب. بر اساس آیین نامه ابلاغی کمیسیون نشریات، مورخ اردیبهشت 1398(ماده 6) سیاست های زیر در این مجله اعمال می شود:

  1. عنوان نشریه، "مجله علمی پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی" است.

  2. حوزه تخصصی مجله تاریخ اقتصادی و تاریخ اجتماعی است.

  3. در این نشریه علمی،پس از پذیرش مقاله، نوع مقاله(پزوهشی، ترویجی، مروری، و موارد دیگر) در صفحه اول هر مقاله درج می شود(ماده2، بند6 آیین نامه).

** این نشریه جهت داوری و انتشار مقالات هزینه دریافت می کند. ( به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید)