خواهشمندیم جهت پی گیری وضعیت مقاله خود، صرفا از طریق ایمیل نشریه به شرح زیر اقدام فرمایید وحدالمقدور از تماس تلفنی اجتناب فرمایید

نشانی الکترونیک:socialhistory.ihcs@hotmail.com

لطفا به شماره واتزاپ زیر پیام بگذارید:

what's App 09217349425

اطلاعات تماس:

سردبیر:دکتر شهرام یوسفی فر

مدیر اجرایی:اعظم ریاحی

آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681، صندوق پستی 6419، دفتر نشریات

 


کاراکترهای تصویر را از انتها به ابتدا وارد کنید.
CAPTCHA Image