خواهشمندیم جهت پی گیری وضعیت مقاله خود، صرفا از طریق ایمیل نشریه به شرح زیر اقدام فرمایید وحدالمقدور از تماس تلفنی اجتناب فرمایید

نشانی الکترونیک:

Economichistory.ihcs@gmail.com

لطفا به شماره/تلگرام / پیامک زیر پیام بگذارید   09217349425

اطلاعات تماس:

سردبیر:دکتر نیره دلیر

مدیر داخلی :دکتر اعظم ریاحی

آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681، صندوق پستی 6419، دفتر نشریات

 


فقط چهار کاراکتر ابتدایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image