آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 759
تعداد پذیرش 108

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 150
تعداد مشاهده مقاله 151395
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 157209
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 24 روز
درصد پذیرش 14 %