کلیدواژه‌ها = صنعت نفت ایران
تعداد مقالات: 1
1. اجرای طرح چم و تاثیرات آن در صنعت نفت ایران 46 – 1342ش / 67- 1963م

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-30

احمد لعبت فرد