کلیدواژه‌ها = شیراز
تعداد مقالات: 2
2. نقش راه های ارتباطی ولایت اردشیرخٌرَّه برگسترش تجارت آن در دوران اسلامی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 15-37

هادی دل آشوب؛ سکینه دنیاری