نویسنده = حسین احمدی رهبریان
تعداد مقالات: 2
1. کاربست نظریه انقلاب تدا اسکاچپول در مورد انقلاب مشروطه ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-17

سید هاشم آقاجری؛ حسین احمدی رهبریان


2. تحولات جمعیتی شهر قم در دوره ناصری( 1264 -1313ق) با استناد به سرشماری محمد تقی ارباب

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-70

حسین احمدی رهبریان؛ محسن روستایی؛ حسن زندیه؛ سید حسن قریشی کرین