نویسنده = میترا روشنی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی صنعت نساجی ایران در سده‌های چهارم و پنجم هجری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 41-70

جهانبخش ثواقب؛ میترا روشنی