نوع مقاله: علمی-ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی،دانشگاه تهران،تهران، ایران

چکیده

چکیده:
خاندان طیبی یکی از خاندان‌های بازرگان فارس بودند که در سال‌های 725-692 هجری بر فارس و کیش حکومت می‌کردند. رشته اصلی فعالیت اقتصادی این خاندان، تجارت دریایی و مقرشان در کیش بود و از آن‌جا با مناطق مختلف آسیا، از جمله معبر در جنوب هند تجارت می‌کردند. در کنار صدور کالاهای گوناگون(انواع مصنوعات پنبه‌ای، مواد خوراکی و روناس)، اسب سودآورترین کالای صادراتی به معبر و منبع مهم درآمد این خاندان بود. از این رو مسئله این بررسی چنین است که خاندان طیبی در تجارت اسب بین فارس و هند چه نقشی داشتند؟ چنین به نظر می‌رسد سیاست بازرگانی طیبی‌ها، که بر شناخت وضعیت خاص بازار اسب در معبر استوار بود، چنین طراحی شده بود که تقاضای دائمی برای صادرات اسب را حفظ نمایند. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد آنان کمکی به چگونگی سلامت اسبان در معبر نمی‌کردند و این امر باعث استمرار تقاضا برای صدور این کالا بود. برای پژوهش این موضوع از روش جمع آوری داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای و نیز پردازش داده‌های جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آن‌ها به شیوه کیفی بهره‌ برده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the role of the Tayyebi family in the persian and India trade in the mongol period(case stady of the horse trade)

نویسنده [English]

  • sara hosseininejad

MA in History of Islamic Iran from University of Tehranو Tehran,Iran

چکیده [English]

The Taybei family was one of the Persian merchant families that ruled Persia and Kish in the years 1292-1324 m.
The main focus of the family's economic activity was maritime trading and their headquarters was in Kish; and from there, they traded with various parts of Asia, including the South Indian passageway. Alongside other exporting goods (all kinds of cotton artefacts, food and madder), horses were the most profitable export commodity to the passageway, which was situated in south of India, and an important source of income for the family. The question of present study is: What role did the Tayebi family play in the horse trade between Persia and India?
? It seems that the trade policy of the Tayebis, which have been based on understanding the specific status of the Iranian horse market at the passage, was designed to maintain a constant demand for horse exports. The results of the study show that they did not contribute to the health of Iranian horses in the passageway, and this led to a continual demand for the goods. To investigate this research, we have used the bibliographical data collection method, and the gathered data were qualitatively processed and analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kish export
  • Kish and passageway trade
  • the Tayebis
  • horse trade