کلیدواژه‌ها = آق‌قویونلوها
تعداد مقالات: 1
1. تجارت خارجی تبریز در دوره آق قویونلوها

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-17

ولی دین پرست