کلیدواژه‌ها = تقویم
تعداد مقالات: 1
1. تغییر مبدأ تقویم شمسی از هجری به شاهنشاهی در دورۀ محمدرضا پهلوی.

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 195-217

سیدمحمود سادات بیدگلی؛ ‌ مریم مدنی‌جاوید