نویسنده = علیه جوانمردی
تعداد مقالات: 1
1. نقش و جایگاه مشایخ طریقت در تحولات اجتماعی تاریخ معاصر کردستان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 11-28

نصرالله پور محمدی املشی؛ علیه جوانمردی