دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار و تابستان 1398 
2. بررسی وضعیت اقتصادی شیعیان در شهرهای خراسان دوره تیموری

صفحه 263-290

مجتبی گراوند؛ داریوش نظری؛ راضیه فرستاده


4. تأثیر تقابل سنّت و تجدّد بر سینمای ایران در عصر پهلوی دوم(سال‌های 1332-1357ش)

صفحه 41-68

جهانبخش ثواقب؛ پروین رستمی؛ روح الله بهرامی؛ محسن رحمتی