رویکرد روزنامه اختر(1314ه ق-1292ه ق) به جایگاه مطبوعات در نوسازی ایران

نوع مقاله: علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانش آموخته تاریخ/ دبیر آموزش و پرورش یاسوج

2 کارشناسی تاریخ/دبیر آموزش و پرورش بویراحمد

3 کارشناسی ارشد تاریخ/ دبیر آموزش و پرورش بویراحمد

چکیده

چکیده
دوره ناصری را می توان از مهمترین مقاطع تاریخ ایران به حساب آورد. در این دوره ارتباط گسترده با اروپا موجب بیداری ایرانیان می شد. آگاهی از تحولات اروپا باعث گردیده بود، تحول خواهان ایرانی خواستار تقویت ابزارهای ارتباطی برای کسب مؤلفه های توانمندی اروپائی ها شوند. مطبوعات می توانستند نقشی تعیین کننده در بیداری ایرانیان و انتقال مبانی مدرنیسم برعهده گیرند. این پژوهش بر آن است تا از منظر اختر به اهمیت مطبوعات در امر نوسازی ایران بپردازد و مشخص کند که مطبوعات در چه جنبه هایی می توانستند به نوسازی ایران کمک کنند؟یافته های پژوهش نشان می دهد روزنامه اختر با استفاده از فضای استانبول و آشنایی با تحولات اروپا نقشی تعیین کننده در معرفی مدرنیسم داشت. از منظر گردانندگان روزنامه اختر، مطبوعات ضمن آنکه منجر به آشنایی با تحولات سایر کشورهای مترقّی می شدند، زمینه ی تعمیم دانش را تسهیل کرده و در امور داخلی نیز با محافظت از قوانین، نخستین واسطه انجام اصلاحات و زبان ملّت در ترقّی کشور معرفی می شدند.
در پژوهش پیش رو تلاش خواهد شد تا بر اساس مندرجات روزنامه اختر به شیوه توصیفی-تحلیلی به بررسی جایگاه مطبوعات در نوسازی ایران پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The approach of Akhtar newspaper (1314 AH-129 AH) to the status of the press in the modernization of Iran.

نویسندگان [English]

  • darush gholami 1
  • mehrnaz Abravan 2
  • Aftab gholami 3
1 Boyer Ahmad Education
2 Boyer Ahmad Education
3 Boyer Ahmad Education
چکیده [English]

Abstract
The Nasiri period can be considered one of the most important periods in the history of Iran. During this period extensive contact with Europe awakened the Iranians. Awareness of the developments in Europe had caused the Iranian revolutionaries to call for the strengthening of the means of communication to acquire the components of the power of the Europeans. The press could play a decisive role in awakening Iranians and transmitting the foundations of modernism. From Akhtar's point of view, this study aims to address the importance of the press in the modernization of Iran and to determine in what aspects the press could contribute to Iran's modernization. European developments played a decisive role in introducing modernism. According to the editors of Akhtar newspaper, the press, while leading to the development of other developed countries, facilitated the generalization of knowledge and in domestic affairs, by protecting the law, was introduced as the first mediator of reforms and the language of the nation in the country's progress. In the present study an attempt will be made to examine the position of the press in the modernization of Iran in an analytical descriptive manner based on the contents of the Akhtar newspaper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nazarene Period
  • Akhtar Newspaper
  • Press
  • modernization
  • Europe