آموزش زنان و تبیین ضرورت آن در مشروطه؛ تحلیل مکتوبات زنان در روزنامه ایران نو

نوع مقاله: علمی-ترویجی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

نظر به اهمیت موضوع آموزش زنان در نزد کنشگران زن فعال در عرصه مطبوعاتی عصر مشروطه، مقاله حاضر بر حسب متون زن نوشته در روزنامه ایران نو، می­کوشد نمایی از جایگاه و وضعیت زنان در فضای اجتماعی، فرهنگی آن دوره ارائه داده و با بکارگیری تکنیک تحلیل محتوای کمی کیفی پرسش­های ذیل را پاسخ دهد: ویژگی­های روزنامه نگارانه متون زن نوشته در روزنامه ایران نو چیست؟ زنان نویسنده مکتوبات چه نمایی از وضعیت زنان زمانه خود به مخاطب ارائه می­دهند؟ این زنان در خلال نامه­ها از چه استدلال­هایی در حمایت از لزوم ارائه آموزش جدید برای زنان کمک می­گیرند؟ آیا می­توان سنخ­بندی از این استدلال­ها به دست داد؟
یافته­ها نشان می­دهد زنان پیشرو و فرهیخته در پرتوی فضای آکنده از ارزش­های جدید مشروطیت از ابزار رسانه­ای نوینی چون روزنامه مشهور، حرفه ای و ترقی خواهی چون ایران نو برای بیان وضعیت اسف بار زنان و نیز استدلال­هایی در دفاع از لزوم آموزش زنان و برون­رفت از وضعیت مذکور شامل بهبود کیفیت فرزندپروری در ابعاد سلامت جسمی و تربیتی، تدبیر منزل و ترقی کشور سود جسته­اند. آنان با تکیه بر انتظارات نقش مادری و همسری و از منظری راهبردی در بلند مدت، با مخاطب قرار دادن جامعه و خصوصا مردان علاوه بر زنان فی نفسه، تغییری بنیادی در وضعیت آنان و بطور کلی جامعه را انتظار دارند که پیشرفت و تعالی واقعی ایران را با خود به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Women’s Education in Mašrūṭa: Sociological Analysis of Women’s writings in Irān-e Now Newspaper

نویسنده [English]

  • somayeh sadat shafiei
assistant professor of IHCS
چکیده [English]

The Persian Constitutional Revolution which is famous as Mašrūṭa opened the way for cataclysmic change in Persia, declaring the modern era. It saw a period of unprecedented debate in a flourishing press. In the shadow of the Persian Constitutional Revolution, press and newspaper increased extensively to bring about and propagate the new ideas, values and thoughts of modernity. To grasp this unique opportunity, educated women used well known newspaper as a medium to broadcast their reformist and progressive thoughts.
This article explores women’s writing in Iran Now newspaper to find out their themes, arguments and also the journalistic features of the articles. Studying all of related texts in the newspaper, the research uses qualitative research analysis to gather and analyze data.
Findings display that firstly, they reported the social situation of their contemporary women, which implicates their dishonored and humiliated level of social dignity. Secondly, they underscored the necessity of women’s education, drawing three main factors out of those texts. Women’s education will prepare and equipped women for their main social roles of upbringing, their children as mothers and housekeeping as wives. Both of which bring about next qualified generation whom causes further progressive and civilized society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • women’s publication
  • motherhood
  • housekeeping