نوع مقاله: علمی-ترویجی

نویسندگان

1 استاد پژوهشکده تاریخ/ پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی/پژوهشگاه علوم انسانی و مطا لعات فرهنگی

چکیده

دورۀ پهلوی اول(1304-1320) از نظر طرح مسائل جدید پیرامون زن، زنانگی، و شکل­گیری هویت جدید زن ایرانی، دورانی مهم و تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران می­باشد. با توجه به اهمیت و نقش آگهی­های تجاری در هدایت افکار عمومی، در این پژوهش، آگهی­های تجاری روزنامۀ اطلاعات، یعنی یکی از مهمترین نشریات دوره پهلوی اول بررسی می­شود تا مشخص شود این آگهی­ها زن و زنانگی را چگونه و در پیوند با چه مسائلی بازنمایی می­کرده است. نتیجه این بررسی که باروش تحلیل محتوا صورت گرفته است، نشان می­دهد که این روزنامه با تخصیص بیشترین حجم آگهی­های خود به تبلیغ کالاهای مصرفی(تبلیغ انواع لوازم آرایشی و پوشاک) و همچنین خدماتی مانند تبلیغ آرایشگاه و خیاطی زنانه و نمایش تئاتر و کنسرت، تصویری مصرف­گرا از زن و زنانگی ارائه داده و در جهت­گیری دغدغه­های ذهنی زن به مد و آرایش و سبک تازه زندگی اثربخشی­هایی داشته است. در متن شرایط اجتماعی و فرهنگی خاص جامعه ایران در دوره مورد نظر، این گونه بازنمایی زن، در پذیرش کالاها و خدمات جدید و ارزش­های همراه آنها بی­تاثیر نبوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

چگونگی بازنمایی زن و زنانگی در آگهی‌های تجاری روزنامه اطلاعات (1320-1304ش)

نویسندگان [English]

  • shahram yousefifar 1
  • shahnaz jangjo 2

چکیده [English]

 Commercialadvertising is one of the most important and effective factors in guiding public opinion. The present article investigates the commercial advertisings that are related to women and femininity in the Etelaat’s newspaper in period of Reza Shah (1305-1320Sh). This period is momentous because of presenting new issues on women, femininity, and creating of new identities of woman. The result of current study show that the greatest part of Etelate’s newspaper  were allocated to adversities consumable goods(cosmetic and clothing) and the other’s advertising were related to advertise a hairdresser's and dressmaking. These adverting depicts  woman as a lavish and squander woman that they were busy with fashion and cosmetic. Furthermore, there are many advertising that often invited women to going to theaters and concerts, actually the purpose of this type of adverting was inviting women to present themselves in public society more and more.  In these cultural and social conditions this kind of representation of woman had crucial role in accepting and demanding for new merchandise, services and values with them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • زن و زنانگی
  • بازنمایی
  • روزنامه اطلاعات
  • آگهی‌های تجاری
  • دوره پهلوی اول

اسدی طاری، محمد حسن(بهار 1372). «تاریخچه تبلیغات بازرگانی»، رسانه، شماره 13، ص 54-59.

اطلاعات(روزنامه)، (سالهای 1305-1320). موسسه اطلاعات، شماره­های مختلف.

اگیلوی، دیوید(1380). رازهای تبلیغات، ترجمه علی فروزانفر، مبلغان.

بهزادی، علی، «تاریخ شفاهی مطبوعات ایران: گفتگو با دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه»(مرداد 1381). سیده فریده قاسمی و علی دهباشی با همکاری طوبی ساطعی، بخارا، شماره 26، ص265-322.

پارسانژاد، امید(4/10/1383). «تولد روزنامه اطلاعات»، شرق، ص1.

پاینده، حسین(1385). قرائتی نقادانه از آگهی­های تجاری در تلویزیون ایران، تهران، نشر روزگار.

حایری، وحید و رستمی، محمدرضا(1390)، تبلیغات فرهنگی از تئوری تا عمل، انتشارات تبلور.

حوادث مهم یکربع قرن در یکجلد: بمناسبت جشن بیست و پنجمین سال روزنامه اطلاعات(1329). موسسه اطلاعات.

رفیع­پور، فرامرز (1378). وسائل ارتباط جمعی و تغییر ارزشهای اجتماعی، تهران: کتاب فرا.

 سالنامه پارس(1305-1332). تهران، چاپخانه مجلس، موسسه جاهد.

سهراب­زاده، مهران(پاییز 1374). «تبلیغات: مطبوعات در آئینه تبلیغات»، رسانه، سال6، شماره3، ص 78-84.

 صدر هاشمی، محمد(بی­تا). تاریخ جراید و مجلات ایران، جلد اول، چاپِ چاپخانه.

علائی، منوچهر(20 اردیبهشت 1325). «سینما یا بزرگترین عامل فساد اخلاق»: پرچم اسلام، شماره هفتم، سال اول، صفحات 1 و 4.

 لاوئری، شرون ای و دی­فلور، ملوین ال(1390). نقاط عطف در پژوهش­های ارتباط جمعی: تاثیرات رسانه، ترجمه محمد گذرآبادی، چاپ اول، تهران، دانژه.

مک­کوایل، دنیس(1388). نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، چاپ سوم، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها.

مهرگان(مجله‌1304-1320ش)، موسس و مدیر مجید موقر، مطبعه مهر، شماره­های مختلف.

ویمر، راجر دی، و دومینیک، جوزف آر(1384). تحقیق در رسانه­های جمعی، ترجمه کاووس سید امامی، تهران، انتشارات سروش و مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه­ای.

 یوسفی­فر، شهرام، جنگجو، شهناز(در دست انتشار 1395). «مسئله زن و زنانگی در روزنامه اطلاعات در دوره پهلوی اول(1320-1304ش)».