تعداد مقالات: 102
77. قانون مالیات بر درآمد آرتور میلسپو

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 83-97

کریم سلیمانی؛ جمیله عزیزخواه


78. مسجدسلیمان، نخستین نفت‌شهر خاورمیانه و تحولات جمعیتی و کالبدی ـ فضایی آن در گذر زمان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 89-115

مسعود صفایی‌پور؛ بهار حبیبیان؛ معصومه نقدی‌پور بیرگانی


79. حمام و کارکردهای اجتماعی آن در سده‌های میانۀ تاریخ ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 89-109

امامعلی شعبانی؛ سعیده جباره


81. وضعیت امنیت عمومی در سال های اشغال نظامی ایران توسط متفقین (شهریور 1320 – شهریور1324)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 107-124

سیدمحمدحسین محمدی؛ زهرا اسکندری فرد


86. جامعه‌شناسی تاریخی نظام خانواده در ایل قشقایی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 93-110

اعظم رحیمی جابری


87. نمودهای ناپایداری اجتماعی در ایران در قرن هشتم هجری قمری در متون منظوم

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-125

محسن لطف آبادی؛ اللهیار خلعتبری؛ عطالله حسنی


88. منصب داروغه در دورة صفویه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 97-119

شهرام یوسفی‌فر؛ محمد بختیاری


89. نهاد زندان در دورة وزارت و صدارت میرزا حسین خان (1287-1297ه.ق.)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 97-120

شهرام یوسفی فر؛ فاطمه عباسی تودشتکی


90. سیاست‌های اقتصادی نظام‌های حکومتی سامانی و غزنوی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 99-125

سید محمد نوع پسند؛ هیرو عیسوی


91. عرصه های فضایی تبلور تعاملات اجتماعی در کالبد شهر ایرانی؛ قبل و بعد از اسلام

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 101-129

محمد شفاعت؛ محمد حسین پور


92. چگونگی بازنمایی زن و زنانگی در آگهی‌های تجاری روزنامه اطلاعات (1320-1304ش)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 109-129

شهرام یوسفی فر؛ شهناز جنگجو


93. سوانح طبیعی؛ نگاهی به پیامدهای اقتصادی خشکسالی، زلزله و سیل در عصر ناصری

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 111-137

عادل شعبانی‎مقدم؛ مرتضی دهقان‎نژاد


94. بررسی انتقادی تحولات کاربرد منجنیق در جنگ‌های دورة اسلامی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 117-135

محمد نورمحمدی نجف‌آبادی؛ حسین بیاتلو


96. بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی ـ سیاسی امرای نظامی سلجوقی در گرایش‌های سیاسی امرا

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 111-136

شهرام یوسفی‌فر؛ بهزاد اصغری


98. برات‌های‌ تجارتی عصر قاجار (بررسی تاریخی و سندشناسی)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 173-194

امین محمدی؛ مرضیه ثمره حسینی


99. تغییر مبدأ تقویم شمسی از هجری به شاهنشاهی در دورۀ محمدرضا پهلوی.

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 195-217

سیدمحمود سادات بیدگلی؛ ‌ مریم مدنی‌جاوید