کلیدواژه‌ها = امنیت اجتماعی
تعداد مقالات: 4
1. جرم شناسی عصر قاجاریه در بستر تاریخ اجتماعی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-30

مرجان نگهی مخلص آبادی


2. وضعیت امنیت عمومی در سال های اشغال نظامی ایران توسط متفقین (شهریور 1320 – شهریور1324)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 107-124

سیدمحمدحسین محمدی؛ زهرا اسکندری فرد


3. اقدامات قاجارها در برقراری امنیت اجتماعی شهرها

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 29-54

جهانبخش ثواقب؛ سودابه معظمی گودرزی


4. منصب داروغه در دورة صفویه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 97-119

شهرام یوسفی‌فر؛ محمد بختیاری