کلیدواژه‌ها = مالیات
تعداد مقالات: 3
1. تغییر و تحول اصطلاح «استصوابیات» درنظام اداری و مالی ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 107-123

الهه محبوب فریمانی؛ مهری ادریسی


2. نگرشی بر سیاست امنیتی پهلوی اول در کنترل ایلات و عشایر فارس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 17-40

شمس الدین امرایی؛ رضا معینی رودبالی


3. سیاست‌های اقتصادی نظام‌های حکومتی سامانی و غزنوی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 99-125

سید محمد نوع پسند؛ هیرو عیسوی