کلیدواژه‌ها = پیامدها
تعداد مقالات: 2
1. اجرای طرح چم و تاثیرات آن در صنعت نفت ایران 46 – 1342ش / 67- 1963م

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-30

احمد لعبت فرد


2. زمین‌لرزه تربت حیدریه در سال1302ش:تبعات و واکنش‌ها

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-39

محمدحسن پورقنبر