کلیدواژه‌ها = پهلوی اول
تعداد مقالات: 5
2. بلدیه و اصناف: چالش‌های مدیریت شهری نوین در دوره پهلوی اول

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 238-261

شهرام یوسفی فر؛ زهره شیرین بخش


3. قلعه سازی در لرستان و کارکرد امنیتی آن در عهد پهلوی اول

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-54

محسن رحمتی؛ محمد دالوند


5. نگرشی بر سیاست امنیتی پهلوی اول در کنترل ایلات و عشایر فارس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 17-40

شمس الدین امرایی؛ رضا معینی رودبالی