کلیدواژه‌ها = محلات
تعداد مقالات: 2
1. ساختار اقتصادی و اجتماعی شهر شاهرود در نیمه اول عصر قاجار

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-35

هوشنگ خسروبیگی؛ زهرا قنبری مله


2. فعالیت محلات تبریز در انقلاب مشروطیت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 43-65

ولی دین‌پرست