کلیدواژه‌ها = جغرافیای اقتصادی
تعداد مقالات: 3
1. وضعیت اقتصادی اصفهان در دوران آل‎بویه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 51-67

علی غلامی فیروزجائی؛ محسن پرویش


2. جغرافیای اقتصادی و شیوه‌های معیشت در چُرام دورۀ اسلامی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-23

حسن باستانی راد؛ داریوش غلامی


3. جایگاه خوارزم در جغرافیای اقتصادی جهان اسلام

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 63-77

کوروش صالحی؛ محرم قلی زاده