کلیدواژه‌ها = بازار
تعداد مقالات: 1
1. بلدیه و اصناف: چالش‌های مدیریت شهری نوین در دوره پهلوی اول

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 238-261

شهرام یوسفی فر؛ زهره شیرین بخش