کلیدواژه‌ها = مطالعه میان‌رشته‌ای
تعداد مقالات: 1
1. رابطۀ دانش اقتصاد با دانش تاریخ در برنامه آموزشی دورۀ کارشناسی رشته تاریخ

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-22

علیرضا ملایی توانی