کلیدواژه‌ها = فارس
تعداد مقالات: 1
1. نگرشی بر سیاست امنیتی پهلوی اول در کنترل ایلات و عشایر فارس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 17-40

شمس الدین امرایی؛ رضا معینی رودبالی