کلیدواژه‌ها = انقلاب اجتماعی"
تعداد مقالات: 1
1. کاربست نظریه انقلاب تدا اسکاچپول در مورد انقلاب مشروطه ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-17

سید هاشم آقاجری؛ حسین احمدی رهبریان