کلیدواژه‌ها = سندشناسی
تعداد مقالات: 1
1. برات‌های‌ تجارتی عصر قاجار (بررسی تاریخی و سندشناسی)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 173-194

امین محمدی؛ مرضیه ثمره حسینی