کلیدواژه‌ها = تاریخ اقتصادی
تعداد مقالات: 2
1. رابطۀ دانش اقتصاد با دانش تاریخ در برنامه آموزشی دورۀ کارشناسی رشته تاریخ

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-22

علیرضا ملایی توانی


2. برات‌های‌ تجارتی عصر قاجار (بررسی تاریخی و سندشناسی)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 173-194

امین محمدی؛ مرضیه ثمره حسینی