کلیدواژه‌ها = جنگ جهانی دوم
تعداد مقالات: 2
1. وضعیت امنیت عمومی در سال های اشغال نظامی ایران توسط متفقین (شهریور 1320 – شهریور1324)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 107-124

سیدمحمدحسین محمدی؛ زهرا اسکندری فرد


2. بررسی عملکرد دولت در مورد قاچاق گندم در مرز ایران و عراق (1304 تا 1321 ش)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-14

صفورا برومند؛ زهرا شریف کاظمی