کلیدواژه‌ها = گونه‌های جانوری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی جایگاه شکار سلطنتی و کارکردهای متنوع آن در عصر صفوی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-99

رضا دریکوندی؛ مصطفی ندیم