کلیدواژه‌ها = مصر سده نخستین اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. کارکردهای اجتماعی جزیه در مصر سده نخستین اسلامی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 73-87

نگار ذیلابی؛ بهرام کارجواجیرلو