کلیدواژه‌ها = موقوفات زنان
تعداد مقالات: 2
1. موقوفات زنان یزد از دوره ی آل‌مظفر تا اواخر قاجاریه (دهه دوم قرن7 تا اواخر قرن13)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-30

زهره چراغی؛ صفا زارع سنگدرازی


2. موقوفات زنان یزد از عصر پهلوی تا عصر حاضر (از سال 1305ه.ش تا 1394ه.ش)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-34

زهره چراغی؛ صفا زارع سنگدرازی