کلیدواژه‌ها = گسترش پزشکی نوین
تعداد مقالات: 1
1. نقش عوامل اجتماعی- فرهنگی در گسترش طب نوین در ایران عصر قاجار

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 83-105

ولی اله قهرمانی اصل؛ میر اسد اله صالحی پناهی؛ ناصر صدقی؛ شهرزاد ساسان پور