کلیدواژه‌ها = کارکردهای پنهان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارکردهای پنهان آب انبارهای وقفی تهران در دوره قاجار

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 39-55

نسرین شهریوری؛ شهرام یوسفی فر