کلیدواژه‌ها = اقتصاد
تعداد مقالات: 7
1. بررسی وضعیت اقتصادی شیعیان در شهرهای خراسان دوره تیموری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 263-286

مجتبی گراوند؛ داریوش نظری؛ راضیه فرستاده


2. ساختار اقتصادی و اجتماعی شهر شاهرود در نیمه اول عصر قاجار

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-35

هوشنگ خسروبیگی؛ زهرا قنبری مله


3. اوضاع اقتصادی خراسان در عهد سلطان ابوسعیدگورکان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 73-92

محسن رحمتی


4. عوامل مؤثر بر رشد صنایع نساجی مازندران در عصر پهلوی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 29-45

زمانه حسن‎نژاد


5. سوانح طبیعی؛ نگاهی به پیامدهای اقتصادی خشکسالی، زلزله و سیل در عصر ناصری

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 111-137

عادل شعبانی‎مقدم؛ مرتضی دهقان‎نژاد


6. اهمیت و کارکردهای اقتصادی، راه قم ـ قصرشیرین در دورۀ قاجار

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 45-59

ابراهیم اصلانی؛ سعیده سلطانی مقدم


7. سیاست‌های اقتصادی نظام‌های حکومتی سامانی و غزنوی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 99-125

سید محمد نوع پسند؛ هیرو عیسوی