کلیدواژه‌ها = لرستان
تعداد مقالات: 2
1. قلعه سازی در لرستان و کارکرد امنیتی آن در عهد پهلوی اول

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-54

محسن رحمتی؛ محمد دالوند