کلیدواژه‌ها = تریاک
تعداد مقالات: 1
1. واکنش تجار در برابر قانون تحدید تریاک براساس اسناد مجلس شورای اسلامی(1306- 1289ش/ 1927- 1910م)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 77-89

محمدرضا علم؛ فاطمه حاجی آبادی