کلیدواژه‌ها = تجار
تعداد مقالات: 3
1. تجارت خارجی تبریز در دوره آق قویونلوها

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-17

ولی دین پرست


3. واکنش تجار در برابر قانون تحدید تریاک براساس اسناد مجلس شورای اسلامی(1306- 1289ش/ 1927- 1910م)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 77-89

محمدرضا علم؛ فاطمه حاجی آبادی