کلیدواژه‌ها = زندانیان
تعداد مقالات: 1
1. نهاد زندان در دورة وزارت و صدارت میرزا حسین خان (1287-1297ه.ق.)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 97-120

شهرام یوسفی فر؛ فاطمه عباسی تودشتکی