کلیدواژه‌ها = صفویه
تعداد مقالات: 3
3. منصب داروغه در دورة صفویه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 97-119

شهرام یوسفی‌فر؛ محمد بختیاری