نویسنده = شهرام یوسفی‌فر
تعداد مقالات: 6
1. بلدیه و اصناف: چالش‌های مدیریت شهری نوین در دوره پهلوی اول

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 239-261

شهرام یوسفی فر؛ زهره شیرین بخش


2. بررسی کارکردهای پنهان آب انبارهای وقفی تهران در دوره قاجار

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 39-55

نسرین شهریوری؛ شهرام یوسفی فر


3. چگونگی بازنمایی زن و زنانگی در آگهی‌های تجاری روزنامه اطلاعات (1320-1304ش)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 109-129

شهرام یوسفی فر؛ شهناز جنگجو


4. نهاد زندان در دورة وزارت و صدارت میرزا حسین خان (1287-1297ه.ق.)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 97-120

شهرام یوسفی فر؛ فاطمه عباسی تودشتکی


5. بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی ـ سیاسی امرای نظامی سلجوقی در گرایش‌های سیاسی امرا

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 111-136

شهرام یوسفی‌فر؛ بهزاد اصغری


6. منصب داروغه در دورة صفویه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 97-119

شهرام یوسفی‌فر؛ محمد بختیاری