نویسنده = محمدحسن پورقنبر
تعداد مقالات: 2
1. زمین‌لرزه تربت حیدریه در سال1302ش:تبعات و واکنش‌ها

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-39

محمدحسن پورقنبر